General Meeting

Extra bolagsstämma

Aktieägarna i Cereno Scientific kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 14 september 2023 kl. 11.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler på Östra Hamngatan 24 i Göteborg.

Dokument tillgängliga före stämman:

Dokument

Kallelse

Läs här >

Teckningsoptionsvillkor för teckningsoptioner av serie 2023/2026:1

Läs här >

Teckningsoptionsvillkor för teckningsoptioner av serie 2023/2026:2

Läs här >

Styrelsens redogörelse enligt 14 kap 8 § aktiebolagslagen

Läs här >

Revisorns yttrande enligt 14 kap 8 § aktiebolagslagen

Läs här >

Fullmaktsformulär

Ladda ned >

Document available after:

Kommuniké

Läs här >