Bolagsstämmor

16 april 2024

Årsstämma 2024

Cereno Scientific kallar till bolagsstämma den 16 april 2024.

Läs mer >

12 december 2023

Extra bolagsstämma december 2023

Cereno Scientific kallar till extra bolagsstämma den 12 december 2023.

Läs mer >

7 november 2023

Extra bolagsstämma november 2023

Cereno Scientific kallar till extra bolagsstämma den 7 november 2023.

Läs mer >

14 september 2023

Extra bolagsstämma september 2023

Cereno Scientific kallar till extra bolagsstämma den 14 september 2023.

Läs mer >

1 juni 2023

Årsstämma 2023

Cereno Scientific kallar till årsstämma den 1 juni 2023.

Läs mer >

1 juni 2022

Årsstämma 2022

Cereno Scientific kallar till årsstämma den 1 juni 2022.

Läs mer >

28 februari 2022

Extra bolagsstämma februari 2022

Cereno Scientific kallar till extra bolagsstämma måndagen den 28 februari 2022 kl. 09.00 i Gula salongen i Göteborgs universitets lokaler på Universitetsplatsen 1 i Göteborg. Registrering till bolagsstämman börjar kl. 08.45.

Läs mer >

9 juni 2021

Årsstämma 2021

Cereno Scientifics årsstämma 2021 planeras att hållas den 9 juni 2021. Stämman kommer uteslutande att hållas digitalt, med stöd av de tillfälliga regler som gäller under rådande pandemi. Röstning vid stämman sker endast genom digital poströstning innan stämman sker. 

Läs mer >

29 september 2020

Extra bolagsstämma september 2020

Den extra bolagsstämman i Cereno Scientific AB (Publ) ägde rum i Göteborgs universitets lokaler på Universitetsplatsen 1, Göteborg, den 29 september 2020, kl 11.00 CET.

Läs mer >

10 juni 2020

Årsstämma 2020

Cereno Scientific årsstämma ägde rum i Göteborgs universitets lokaler på Universitetsplatsen 1, Göteborg, den 10 juni 2020, kl 11.00 CET.

Läs mer >

28 augusti 2019

Extra bolagsstämma augusti 2019

Den extra bolagsstämman i Cereno Scientific AB (Publ) ägde rum i Göteborgs universitet på Universitetsplatsen 1, Göteborg, den 28 augusti 2019, kl 11.00 CET.

Läs mer >

19 juni 2019

Årsstämma 2019

Cereno Scientific årsstämma ägde rum i GU Ventures, Erik Dahlbergsgatan 11 A, våning 2, Göteborg, den 19 juni 2019, kl 11.00 CET.

Läs mer  >

15 maj 2019

Extra bolagsstämma maj 2019

Den extra bolagsstämman i Cereno Scientific AB (Publ) ägde rum i GU Ventures, Erik Dahlbergsgatan 11 A, våning 2, Göteborg, den 15 maj 2019, klockan 13.00 CET.

Läs mer >

23 oktober 2018

Extra bolagsstämma oktober 2018

Den extra bolagsstämman i Cereno Scientific AB (Publ) ägde rum i GU Ventures, Erik Dahlbergsgatan 11 Göteborg, den 23 oktober 2018, kl 11.00 CET.

Läs mer >

13 juni 2018

Årsstämma 2018

Cereno Scientific årsstämma ägde rum i GU Ventures, Erik Dahlbergsgatan 11 A, våning 2, Göteborg, den 13 juni 2018, kl 11.00 CET.

Läs mer >