Om oss

I korthet

Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas med fokus på att utveckla innovativa, effektiva och säkra behandlingar för sällsynta och vanliga kardiovaskulära sjukdomar med stora medicinska behov. Projektportföljen innefattar ett Fas II-program samt två prekliniska program.

Den mest avancerade läkemedelskandidaten CS1 är en HDAC (histondeacetylas)-hämmare och verkar som en epigenetisk modulator och har tryckreducerande, ”reverse-remodelling”, anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska och anti-trombotiska egenskaper. CS1 genomgår en klinisk studie i Fas II för behandling av den sällsynta sjukdomen PAH.

De prekliniska programmen innefattar CS014 och CS585. Läkemedelskandidat CS014 är en HDAC-hämmare med epigenetiska effekter som utvecklas som en behandling för att effektivt förebygga trombos utan ökad blödningsrisk. Läkemedelskandidaten CS585 utvärderas som en behandling inom kardiovaskulär sjukdom där vidare studier pågår för att bekräfta en indikation för kliniska studier inom kardiovaskulära sjukdomar. 

Bolaget är beläget i AstraZenecas BioVentureHub i Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på Nasdaq First North Growth Market (CRNO B). 

Styrelse

Född 1984. Joakim Söderström är en entreprenör och biotech-investerare med erfarenhet som verkställande direktör, styrelseledamot och styrelseordförande. Joakim är för närvarande verkställande direktör i Svensk Bakgrundsanalys AB, verkställande direktör och styrelseledamot i Quod Opto AB samt i J-TAC AB. Joakim var tidigare verkställande direktör för SäkerhetsBranschen samt vice styrelseordförande i Euroalarm. Joakim har även tidigare haft flera olika ledande befattningar inom Polismyndigheten. Joakim har genomfört Polishögskolan vid Umeå universitetet, utbildningar genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarshögskolan samt utvalda kurser i statsvetenskap vid Linköpings universitet, beteendevetenskap vid Umeå universitet, Förvaltnings- och arbetsrätt vid Malmö universitet. Joakim bedöms oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare enligt svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieinnehav 1 540 000 B-aktier

Född 1977. Jonas Faijerson Säljö är Cerenos Chief Intellectual Property Officer sedan 2019 och har forskningsbakgrund inom stroke-området med bred erfarenhet av kommersialisering av medicinska innovationer. Jonas har betydande kunskap inom immaterialrätt och affärsutveckling med erfarenhet från ett stort antal företag i Life Science området. Nuvarande anställning som Senior IP Business Consultant och VD på Synergon AB. Jonas Faijerson Säljö är medicine doktor i neurobiologi och legitimerad apotekare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.  

Aktieinnehav 135 440 A-aktier and 907 904 B-aktier. 50 000 teckningsoptioner av serie 2019/2023 S01

Född 1954. Sverker Jern är en av grundarna till Cereno Scientific AB. Han är läkare och professor i Kardiovaskulär fysiologi vid Göteborgs universitet. Det är Sverker Jerns forskargrupp vid Wallenberglaboratoriet för Kardiovaskulär och Metabol forskning vid Sahlgrenska akademin, Göteborg, som har upptäckt de molekylära mekanismer som styr kroppens inneboende skydd mot blodproppar. Dessa grundforskningsresultat används inom Cerenos utvecklingsprogram. Sverker Jern har också varit huvudansvarig för EKG-analysen i flera av de största internationella kardiovaskulära interventionsstudierna. Sverker Jern har en Fil kand-examen, läkarexamen, medicine doktorsexamen, specialistkompetens, docentkompetens, professorskompetens och är Universitetssjukhusöverläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs Universitet. Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. VD i Jern Medical AB och Jern Diagnostics AB. Sverker Jern är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare enligt svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieinnehav 1 034 583 A-aktier, 232 760 B-aktier och 111 111 optioner

Född 1954. Lena Mårtensson Wernrud har arbetat inom Life Science - industrin i olika chefspositioner sedan 1984 och har även handlett doktorander. Hon har varit preklinisk chef på Gambro AB, medicinsk chef på Perstorp Pharma, global projektledare på Pharmacia Pfizer, Director Business Development på Discovery Respiratory Inflammation AstraZeneca, samt chef Pipeline Sourcing (BD) hos LEO Pharma. Lena Mårtensson Wernrud är medicine doktor och docent vid Lunds universitet. Styrelseordförande i Xinnate AB och Transient Pharma AB. Lena Mårtensson Wernrud är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare enligt svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieinnehav 160 933 B-aktier och 111 111 optioner

Född 1951. Anders Svensson är legitimerad läkare, medicine doktor och docent med över 20 års erfarenhet av akademisk medicin med vetenskapligt fokus på hjärt-kärlsjukdomar. Han har lång erfarenhet av internationell läkemedelsutveckling efter nästan 20 år i ledande befattningar inom den globala läkemedelsindustrin bland annat F. Hoffmann-LaRoche där han var ansvarig för den globala kliniska utvecklingen av diabetes och kardiovaskulär sjukdom. Dessförinnan arbetade han som Vice President och ansvarade för kliniska utveckling av hjärta-kärl- och senare även mag- och tarmläkemedel på AstraZeneca. Anders har nästan 100 publikationer i sitt namn. Anders Svensson är medicine doktor vid Göteborgs universitet. Styrelseledamot i Tikomed AB. Ägare i C Anders Svensson Consulting. Anders Svensson är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare enligt svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieinnehav 180 990 B-aktier och 111 111 optioner

Född 1962. Øvlesen har erfarenhet inom affärsutveckling och har varit delaktig i mer än 20 framgångsrika start-up företag inom medicinteknik, bioteknik och IT, däribland CLC Bio, Cetrea och Monsenso. Øvlesen har bland annat tidigare varit VD på ChemoMetec A/S och PNN Medical A/S. Tidigare erfarenheter innefattar även grundare av TXP Pharma samt positioner i ledning som CFO och Vice President för affärsutveckling på Action Pharma A/S, vars ledande kandidat såldes till AbbVie för 110 MUSD. Jeppe är styrelseordförande i HG Energy Group A/S, Cercare Medical A/S, Go-Pen A/S, och Neurescue ApS, och är styrelseledamot I Perfusion Tech Aps och ResoTher Pharma Aps. Øvlesen har en MBA med inriktning på ledarskap och finansiering vid University of Hartford, USA. Øvlesen är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare enligt svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieinnehav 55 000 B-aktier

Executive Management Team

Född 1959. Sten R. Sörensen har en omfattande erfarenhet inom läkemedelsindustri, biotech, finans samt styrelsearbete och har tidigare varit Head of International Marketing Operations på Monsanto (GD Searle) och Global Marknadschef för Secondary Prevention Products, Cardiovasculars på AstraZeneca. Sten har initierat och lett två banbrytande preventiva överlevnadsstudier vid hjärtsvikt; MERIT-HF och RALES till globalt kommersiellt genomslag. Ingår i Cerenos ledningsgrupp. Sten R. Sörensen har en kandidatexamen i kemi vid Lunds universitet.

Aktieinnehav 1 098 514 B-aktier samt 250 000 teckningsoptioner av serie 2019/2023 NO1, 666 666 teckningsoptioner av serie KPO och 25 000 teckningsoptioner av serie 3 (TO3)

Born 1953. Björn Dahlöf has extensive experience in cardiovascular research, pharmacology, drug development, and clinical trials (all phases) and has lectured in these areas internationally. Adviser to small and large pharmaceutical companies regarding drug development in all phases from preclinical development to larger lifecycle management studies after registration. Björn Dahlöf has initiated and led several major national and multinational mortality and morbidity studies that have had significance for guidelines in cardiovascular prevention and authored over 400 scientific publications. Björn Dahlöf is medical doctor from the University of Gothenburg, internal medicine physician and associate professor at Sahlgrenska University Hospital, University of Gothenburg. Member of the Board of PEXA AB, Goldwater Sweden AB. Chairman of the Board of BD Medical Consulting AB. Owner of BD Medical Consulting AB. Björn Dahlöf is dependent of the company, the company management and independent of major shareholders as defined by the Swedish Code of Corporate Governance.  

Aktieinnehav 1 008 079 B shares, 123 920 A shares and 444 444 warrants

Born 1965. Dr. Rahul Agrawal is an experienced senior executive leader with a diverse background spanning Big Pharma and biotech. His expertise encompasses the entire value chain including R&D, Medical Affairs, commercial and strategy experience across various therapeutic areas such as cardiovascular, renal, respiratory, and rare/orphan drugs and he has launched seven drugs globally. Previous roles include CMO at Cardior, VP and Global Medicines Leader at AstraZeneca, and Global Director of Medical Affairs and Clinical Development at Bayer HealthCare. Dr. Agrawal has an MD degree from the Free University of Berlin, Germany and Cornell University, New York, USA, and is board-certified in cardiology, internal medicine, and emergency medicine. Additionally, he holds an MBA from Buckinghamshire New University, UK. Dr. Agrawal is part of the Executive Management Team.  

Aktieinnehav -

Born 1961. Nicholas Oakes has more than 20 years of experience working in the pharmaceutical industry with both efficacy and safety-related aspects of preclinical research to discover and develop new effective and safe medicines in metabolic, cardiovascular, and renal disease areas. Part of Cereno's Executive Management Team. Nicholas Oakes holds a Ph.D. in cardiovascular and metabolic research from the University of New South Wales, Sydney, Australia.

Aktieinnehav 333 333 warrants

Born 1966. Eva Jagenheim has an M.Sc. in Business and Economics from Växjö University and an MBA from Gothenburg Business School. She has a broad experience of various roles within finance. Previous experience includes working as an accountant at PWC, consultant at the accounting firm Arthur Andersen, and at companies of varying sizes across several different industries. She most recently worked as CFO at RLS Global, a medtech company listed on Nasdaq First North Growth Market. Eva is part of the Executive Management Team.

Aktieinnehav 350 000 Class B shares

Born 1987. Julia Fransson is an experienced business development professional in the life science industry. Julia has experience from working with business development, strategy and valuation and in the life science industry both in operational, consultancy and investment settings. Previous roles include management positions within developing technology companies as well as, most recently, heading up a boutique life science strategy advisory firm. Julia holds a B.Sc. in Biotechnology and a M.Sc. in Business Design in life science companies from Chalmers University of Technology, Sweden. Julia is part of the Executive Management Team.  

Aktieinnehav -

Cereno team

Född 1959. Sten R. Sörensen har en omfattande erfarenhet inom läkemedelsindustri, biotech, finans samt styrelsearbete och har tidigare varit Head of International Marketing Operations på Monsanto (GD Searle) och Global Marknadschef för Secondary Prevention Products, Cardiovasculars på AstraZeneca. Sten har initierat och lett två banbrytande preventiva överlevnadsstudier vid hjärtsvikt; MERIT-HF och RALES till globalt kommersiellt genomslag. Ingår i Cerenos ledningsgrupp. Sten R. Sörensen har en kandidatexamen i kemi vid Lunds universitet.

Aktieinnehav 1 098 514 B-aktier samt 250 000 teckningsoptioner av serie 2019/2023 NO1, 666 666 teckningsoptioner av serie KPO och 25 000 teckningsoptioner av serie 3 (TO3)

Född 1966. Eva Jagenheim har en civilekonomexamen från Växjö universitet och en MBA från Handelshögskolan i Göteborg. Hon har en bred erfarenhet av olika roller inom finansfunktionen. Tidigare erfarenhet inkluderar bland annat arbete som revisor på PWC, konsult på revisionsbyrån Arthur Andersen, och på företag av varierande storlek inom flertalet branscher. Hon har senast arbetat som CFO på RLS Global, ett medicintekniskt företag noterat på Nasdaq First North Growth Market. Eva ingår i Cerenos ledningsgrupp.  

Aktieinnehav 350 000 B-aktier

Född 1953. Björn Dahlöf har omfattande erfarenhet i kardiovaskulär forskning, farmakologi, läkemedelsutveckling och kliniska prövningar (alla faser) och har föreläst inom dessa områden internationellt. Rådgivare till små och stora läkemedelsbolag avseende läkemedelsutveckling i alla faser från preklinisk utveckling till större studier efter registrering. Björn har även initierat och lett flera större nationella och multinationella mortalitets och morbiditetsstudier som haft betydelse för riktlinjer inom kardiovaskulär prevention och har publicerat mer än 400 vetenskapliga publikationer i ansedda vetenskapliga tidskrifter. Ingår i Cerenos ledningsgrupp. Björn Dahlöf har en läkarexamen från Göteborgs universitet, är specialist i allmän internmedicin och docent vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs Universitet.  

Aktieinnehav 1 008 079 B-aktier, 123 920 A-aktier och 444 444 optioner

Född 1961. Nicholas Oakes har mer än 20 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin avseende effekt- och säkerhetsrelaterade aspekter av preklinisk forskning med mål att upptäcka och utveckla nya effektiva och säkra läkemedel inom områdena metabolik, kardiovaskulär och njurrelaterade sjukdomar. Ingår i Cerenos ledningsgrupp. Nicholas Oakes är medicine doktor i kardiovaskulär och metabolisk forskning från University of New South Wales, Sydney, Australien.

Aktieinnehav 333 333 optioner

Född 1977. Jonas Faijerson Säljö är Cerenos Chief Intellectual Property Officer sedan 2019 och har forskningsbakgrund inom stroke-området med bred erfarenhet av kommersialisering av medicinska innovationer. Jonas har betydande kunskap inom immaterialrätt och affärsutveckling med erfarenhet från ett stort antal företag i Life Science området. Nuvarande anställning som Senior IP Business Consultant och VD på Synergon AB. Jonas Faijerson Säljö är medicine doktor i neurobiologi och legitimerad apotekare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Aktieinnehav 907 904 B-aktier och 135 440 A-aktier, samt 50 000 teckningsoptioner av serie 2019/2023 S01

Född 1973. Fredrik Frick har en lång erfarenhet av läkemedelsforsknings- och utveckling. Under sina 17 år på AstraZeneca har han samlat erfarenhet av läkemedelsutveckling från tidig till sen fas, inklusive preklinisk målidentifiering, ledning och genomförande av kliniska studier samt global projektledning av projekt i sen fas. Fredrik Frick är disputerad inom medicinsk fysiologi och endokrinologi vid Göteborgs universitet.

Aktieinnehav 333 333 optioner

Född 1956. Jan-Peter Idström har lång erfarenhet från olika seniora roller inom läkemedelsindustrin och medicinteknik, bland annat från AstraZeneca och Vitrolife. Idströms erfarenheter täcker alla utvecklingsfaser från idé till färdig produkt. Han har en omfattande erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete för produkter inom både mag- och tarmsjukdomar (ex Losec® och Nexium®) och trombos/hemostas. Vidare har han varit chef för Klinisk Farmakologi och Experimentell Medicin på AstraZeneca. Idström har under de senaste åren arbetat med stöd till nystartade bolag inom Life Science, samt att öka samarbetet mellan industri, sjukvård och akademi. Jan-Peter Idström är medicine doktor i Biokemi vid Göteborgs Universitet.

Aktieinnehav 31 034 B-aktier

Född 1988. Specialiserad på kommunikation, investerarrelationer och integrerad marknadsföring inom life science och läkemedelsindustrin. Fokuserad på börsnoterade biotechbolag baserade i norden. Bred erfarenhet av kommunikation vid olika skeden av organisations- och produktlivscykeln till påverkansarbete och patientmaterial till varumärkesbyggande till krishantering på global, regional och lokala marknader. Tidigare erfarenhet av global healthcare PR för AstraZeneca, Merck KGaA and Bayer. Tove Bergenholt har en masterexamen i Digital Business Management från Manchester Metropolitan University, UK samt dubbel kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning affärsutveckling och redovisning från Högskolan i Borås.  

Aktieinnehav -

Född 1985. 11 års erfarenhet av Life Science-kommunikation från flera Life Science-byråer i Sverige och Danmark. Har främst fokuserat på PR, strategisk kommunikation och disease awareness-kampanjer inom sällsynta sjukdomar, migrän, RA, cystisk fibros samt mans- och kvinnohälsa. Har också arbetat med kriskommunikation, globala försäljningsprojekt och regional market access. Med en kundhistorik som inkluderar Allergan, Abbvie, BMS, Ferring och Novo Nordisk har Henrik bred erfarenhet av att hantera komplexa kommunikationsprojekt på alla nivåer, från globalt, nordiskt och nationellt till regionalt och lokalt. Henrik har en magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap från Högskolan i Borås och en kandidatexamen i journalistik från Lunds universitet. Han är också IMA-certifierad av Läkemedelsindustriföreningen.  

Aktieinnehav 11 169 aktier av serie B och 3 700 teckningsoptioner av serie 3 (TO3 B).

Född 1972. Dr. Michael Holinstat är lektor i farmakologi och leder de translationella programmen i läkemedelsutveckling inom hemostas och trombos vid avdelningen för farmakologi vid University of Michigan. Dr. Holinstat har byggt ett "state of the art"-laboratorium för att undersöka olika farmakologiska principers effekter på trombocyter och koagulation både in vitro och in vivo. Hans primära anställning är som lektor vid institutionen för farmakologi, internmedicin (avdelningen för kardiovaskulär medicin) och kärlkirurgi vid University of Michigan Medical School. Dr. Michael Holinstat har en doktorsexamen i farmakologi från University of Illinois i Chicago och postdoktorsutbildning vid Vanderbilt University i Nashville.

Aktieinnehav 222 222 optioner

Född 1988. Megha Ranjan har nästan tio års erfarenhet av att stödja små till stora globala life science-bolag att definiera strategier med omfattande marknadsinsikter och värderingar. Hon har tidigare fått erfarenhet från roller i kommersiella och vetenskapliga team vid stora läkemedelsföretag, inklusive värdering av affärsutveckling och licensiering, analys av real-world-evidence, strategier för marknadslansering, medicinska frågor och medicinsk information. Megha Ranjan har en kandidatexamen i tandkirurgi och en MBA i Healthcare Management från IIHMR University, Indien.

Aktieinnehav -

Född 1986. Tatiane Abreu Dall’Agnol är läkare med nästan ett decennium av klinisk erfarenhet. Hon har tidigare också arbetat som life science-konsult med rådgivning till biotechbolag om läkemedelsutvecklingsstrategi och analys samt erhållit erfarenhet inom affärsutveckling och ”competitive intelligence” på Pieris Pharmaceuticals. Tatiane har en medicinsk examen från Universidade Positivo, Curitiba, PR, Brasilien, och har en M.Sc. i Business Creation and Entrepreneurship in Biomedicine från Göteborgs universitet, Sverige.

Aktieinnehav -

Född 1987. Julia Fransson är en erfaren affärsutvecklare inom life science-industrin. Julia har erfarenhet av att arbeta med affärsutveckling, strategi och värdering i life science-industrin, både i operativa, konsult- och investeringsroller. Tidigare roller inkluderar ledande befattningar inom växande teknologiföretag samt nyligen som chef för en rådgivningsfirma inom life science-strategi. Julia har en kandidatexamen i bioteknik och en masterexamen i affärsdesign för life science-företag från Chalmers tekniska högskola, Sverige. Julia är en del av ledningsgruppen.

Aktieinnehav -

Född 1965. Dr. Rahul Agrawal har lång erfarenhet av ledning på hög nivå med en mångsidig bakgrund som sträcker sig över Big Pharma och biotech. Hans expertis omfattar hela värdekedjan inklusive FoU, Medical Affairs, kommersiell och strategisk erfarenhet inom olika terapiområden såsom kardiovaskulära sjukdomar, njurmedicin, andningsvägar och sällsynta läkemedel och han har lanserat sju läkemedel globalt. Tidigare roller inkluderar CMO på Cardior, VP och Global Medicines Leader på AstraZeneca, och Global Director of Medical Affairs and Clinical Development på Bayer HealthCare. Dr. Agrawal har en MD-examen från Freie Universität Berlin, Tyskland och Cornell University, New York, USA, och är certifierad inom kardiologi, internmedicin och akutmedicin. Dessutom har han en MBA från Buckinghamshire New University, Storbritannien. Dr. Rahul Agrawal är en del av ledningsgruppen.

Aktieinnehav -

Vetenskapligt råd

Dr. Pitt är professor emeritus i medicin vid University of Michigan School of Medicine, USA. År 1977, antog Pitt ledande position för den kardiologi avdelningen vid University of Michigan School of Medicine. Bland hans prestationer finns James B Herrick priset från American Heart Association samt pris för alla prestationer under hela hans livstid från Heart Failure Society of America och European Heart Failure Society. Han har varit på redaktionella kommittéer för flera vetenskapliga tidskrifter inom kardiologi. Han har publicerar över 750 artiklar, kapitel och böcker. Co-chairman i CVCT Global Forum.

Raymond Benza är System Director av Pulmonary Hypertension vid Mount Sinai Icahn School of Medicine, New York City, huvudansvarig prövare i Fas II-studien med CS1, och medlem i Cerenos vetenskapliga råd. Han har omfattande erfarenhet av kliniska studier genom över 60 olika kliniska studier. Benza har även varit involverad i ca 325 publikationer och skrivit 6 böcker av vilka 3 är fokuserade på pulmonell hypertension.

Dr. Deepak Bhatt var professor i medicine vid Harvard Medical School mellan 2012-2022. Han har listats som den mest framstående läkaren i Best Doctors in America från år 2005 till 2020. Dr. Bhatt har skrivit eller varit medförfattare till över 1900 publikationer och har listats av Web of Science Group som en mycket citerad forskare från 2014 till 2022. Han är redaktör för Cardiovascular Intervention: A Companion to Braunwald's Heart Disease and of Opies Cardiovascular Drugs: A Companion to Braunwald's Heart Disease.

Olsson är medicinsk doktor, PhD i medicinsk vetenskap från Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige. Han var tidigare Adjunkt professor på Karolinska Institutet och har omfattande erfarenhet från ledande R&D positioner inom läkemedelsindustrin. Han har över 20 års erfarenhet i olika ledningsbefattningar inom globala R&D på AstraZeneca och har bidragit till mer än ett dussin framgångsrika produktlanseringar för läkemedel inom kardiovaskulära, kärl- och gastrointestinala indikationer.

Dr. Williams är professor i medicin vid Harvard Medial School sedan 1981. Han var grundare och Director av deras forskare i kliniska vetenskapsprogram fram till 2008. Ett av Williams livslånga intressen har varit att förstå mekanismerna i aldosteron som verkar i kardiovaskulära sjukdomar. Han har publicerat mer än 600 vetenskapliga artiklar, reviews, kapitel och böcker samt samarbetat med textboken "Clinical and Translational Science".

Dr. Zannad är professor Emeritus of Therapeutics and Cardiology vid Université de Lorraine, Frankrike. Zannad är involverad i ett antal större kardiovaskulära kliniska studier i roller som principal investigator, ordförande eller medlem i flera styrkommittéer, oberoende expertkommittér samt säkerhetskommitteer som Critical Events och Data Saftey Monitoring Board (DSMB). Founder & chairman i CVCT Global Forum.