Event 26 Aug - 29 Aug 2022

ESC Congress 2022

Cereno kommer att hålla en modererad oral posterpresentation med titeln "CS014 is a novel HDAC inhibitor regulating platelet activity, fibrinolysis...

Investerare

Fas II-bolag positionerat för tillväxt

Cereno Scientific är väl positionerat för stark tillväxt i en attraktiv marknad inom kardiovaskulära och sällsynta sjukdomar med en diversifierad portfölj av kliniska och prekliniska läkemedelskandidater.

Cereno arrangerar en kapitalmarknadsdag den 30 augusti 2022 i Stockholm.

Portfölj

Behandlingar för vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar

Cereno har en projektportfölj som är inriktad på vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar. Målet är att utveckla behandlingar som kan förbättra livet för drabbade patienter. Portföljen innefattar ett Fas II-program samt två prekliniska program.

Terapiområden

Bättre effekt och färre biverkningar i fokus

Kardiovaskulära sjukdomar är den absolut främsta dödsorsaken i världen och tar livet av nästan dubbelt så många människor som cancer. Cereno har en omfattande erfarenhet inom kardiovaskulära sjukdomar och arbetar mot målet att utveckla nya, bättre läkemedel för att förbättra hälsan för patienter med vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar.