Investerare

Fas II-bolag positionerat för tillväxt

Cereno Scientific är väl positionerat för stark tillväxt i en attraktiv marknad inom kardiovaskulära och sällsynta sjukdomar med en diversifierad portfölj av kliniska och prekliniska läkemedelskandidater.

Cereno är ett ledande biotech inom kardiovaskulär epigenetik. Den längst framskridna kandidaten, CS1, är i klinisk fas II.

Portfölj

Behandlingar för vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar

Cereno Scientific har en diversifierad och riskhanterad portfölj av epigenetiska modulatorer i sena och tidiga faser. Cereno har lyckats skapa CS1, en ny formulering av valproinsyra (VPA), som visat positiv säkerhets- och biomarkördata i en Fas I-studie samt upptäckt flera nya prekliniska kandidater (NCEs).

Terapiområden

Epigenetisk modulering i fokus

Cereno kombinerar en omfattande erfarenhet inom kardiovaskulära sjukdomar med epigenetisk modulering för att på ett helt nytt sätt utveckla behandlingar för behövande patienter. Målet är att använda epigenetiskt modulerande läkemedel för att förbättra hälsan för patienter med vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar.