Event 25 Aug 2021

Half-year report (Q2) 2021

Investerare

Fas II-bolag positionerat för tillväxt

Cereno Scientific är väl positionerat för stark tillväxt i en attraktiv marknad inom kardiovaskulära och sällsynta sjukdomar med en diversifierad portfölj av kliniska och prekliniska läkemedelskandidater.

En Fas II-studie planeras med CS1 för behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH).

Portfölj

Behandlingar för vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar

Cereno har en projektportfölj som är inriktad på vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar. Målet är att utveckla behandlingar som kan förbättra livet för drabbade patienter. Portföljen innefattar ett Fas II-program samt två prekliniska program.

Terapiområden

Epigenetisk modulering i fokus

Cereno kombinerar en omfattande erfarenhet inom kardiovaskulära sjukdomar med epigenetisk modulering för att på ett helt nytt sätt utveckla behandlingar för behövande patienter. Målet är att använda epigenetiskt modulerande läkemedel för att förbättra hälsan för patienter med vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar.