Event 30 Aug - 02 Sep 2024

ESC 2024

Bolaget kommer delta på European Society of Cardiologys kongress (ESC) i London 30 augusti–2 september. Fokus för ESC-kongressen 2024 kommer...

Investerare

Fas II-bolag positionerat för tillväxt

Cereno Scientific är väl positionerat för stark tillväxt i en attraktiv marknad inom kardiovaskulära och sällsynta sjukdomar med en diversifierad portfölj av kliniska och prekliniska läkemedelskandidater.

Portfölj

Behandlingar för sällsynta och vanliga kardiovaskulära sjukdomar

Cereno har en projektportfölj som är inriktad på sällsynta och vanliga kardiovaskulära sjukdomar. Målet är att utveckla behandlingar som kan förbättra livskvaliteten och förlänga livet för drabbade patienter. Portföljen innefattar ett Fas II-program samt två prekliniska program.

Terapiområden

Bättre effekt och färre biverkningar i fokus

Kardiovaskulära sjukdomar är den absolut främsta dödsorsaken i världen och tar livet av nästan dubbelt så många människor som cancer. Cereno har en omfattande erfarenhet inom kardiovaskulära sjukdomar och arbetar mot målet att utveckla innovativa, effektiva och säkra behandlingar för patienter drabbade av sällsynta och vanliga kardiovaskulära sjukdomar med stora behandlingsbehov.