Översikt

  • Upptäcktsfas
  • Preklinisk fas
  • Fas I
  • Fas II
  • Fas III

CS1

PAH

CS014

Kardiovaskulära sjukdomar

CS585

Kardiovaskulära sjukdomar

  • Program
  • Indikation

CS1 i Fas II för behandling av PAH

Läkemedelskandidaten CS1 är en ny avancerad formulering av valproinsyra (VPA) och verkar som en epigenetisk modulator med anti-trombotiska, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och tryckreducerande egenskaper. CS1 utvecklas som en behandling för den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) med mål är att erbjuda patienter ett bättre, sjukdomsmodifierande läkemedel. 

Prekliniska program

Cereno har två prekliniska program som utvärderas för behandling av kardiovaskulära sjukdomar. Syftet är att genomföra fulla prekliniska utvecklingsprogram för att uppfylla kraven på att få starta kliniska studier.

Vetenskapliga publikationer

Läs vetenskapliga publikationer relaterade till Cerenos portfölj.