Investera i Cereno

Cereno Scientific är ett biotechbolag med fokus på att utveckla innovativa behandlingar för patienter drabbade av vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar. Kardiovaskulära sjukdomar är den absolut främsta dödsorsaken i världen och tar livet av nästan dubbelt så många människor som cancer. Uppskattningsvis så dog 17,8 miljoner människor av kardiovaskulära sjukdomar år 2017, med en förväntad ökning till 22,2 miljoner människor årligen år 2022. Av dessa dödsfall kan cirka 85% härledas till trombotiska komplikationer som hjärtattack och stroke. 

Vår portfölj består av:

  • Läkemedelskandidaten CS1 i Fas II utvecklas för behandling av sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). 

  • Två preklinska program, CS585 och CS014, som utvärderas för behandling av kardiovaskulära sjukdomar. 

Cereno Scientifics B-aktier noterades på Spotlight Stock Market i juni 2016 med kortnamn CRNO B.

Aktiekapitalets utveckling

Överblick

Aktier av serie A berättigar till tio (10) röster per aktie och aktier av serie B berättigar till en (1) röst per aktie. Aktiens kvotvärde uppgår avrundat till 0,10 kr. Samtliga aktier är av ett och samma slag, har lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster.

Uppdaterat: december 2021

ÅrHändelseKvotvärde (SEK)Skillnad i aktierSkillnad i summa (SEK) Totalt antal aktierTotalt aktiekapital (SEK)
2012Nybildning150 00050 00050 00050 000
2012Riktad emission110 60510 60560 60560 605
2016Riktad emission11 2001 20061 80561 805
2016Fondemission10-556 24561 805618 050
2016Aktiesplit 100:10,16 118 6956 180 500618 050
2016Uppdelning A-/B- aktier0,106 180 500
2016Riktad emission0,10 1 420 000 1 420 0007 600 500760 050
2016Riktad emission0,10450 00045 0008 050 500805 050
2016Listningsemission0,102 940 000294 00010 990 5001 099 050
2018Konvertering0,10188 67918 867,9011 179 1791 117 917,90
2018Konvertering0,10444 44444 444,4011 623 6231 162 362,30
2018Konvertering0,10540 54054 054,0012 164 1631 216 416,30
2018Konvertering0,10483 870483 870012 648 0331 264 803,30
2018Konvertering0,10419 35441 935,4013 067 3871 306 738,70
2018Konvertering0,10384 61438 461,4013 452 0011 345 200,10
2018Konvertering0,10269 23026 92313 721 2311 372 123,10
2018Konvertering0,10307 69230 769,2014 028 9231 402 892,30
2018Konvertering0,10333 33333 333,3014 362 2561 436 225,60
2018Konvertering0,10285 71428 571,4014 647 9701 464 797
2019Konvertering0,10533 33353 333,3015 181 3031 518 130,30
2019Konvertering0,10666 66666 666,6015 847 9691 584 796,90
2019Konvertering0,103 333 333333 333,3019 181 3021 918 130,20
2019Företrädesemission0,1019 181 3021 918 130,2038 362 6043 836 260,40
2019Övertilldelningsemission0,101 724 137172 413,7040 086 7414 008 674,10
2019Ersättningsemission0,10132 57113 257,1040 219 3124 021 931,20
2020Riktad emission0,131 600 0003 160 00071 819 3127 181 931,20
2021Nyemission0,1033 442 4703 344 247,00105 261 78210 526 178,20

Utdelning

Cereno Scientific har hittills inte lämnat någon utdelning och bolagets styrelse avser heller inte att föreslå någon utdelning inom de närmsta två åren. Eventuella vinstmedel kommer istället att återinvesteras i Bolagets produktutveckling och affärsutveckling

Största aktieägarna

Emissioner

Våra emissioner

Få tillgång till information om bolagets finansiella dokument relaterade till aktuella eller tidigare emissioner.

Serie TO1

Läs mer

Serie TO2

Läs mer

Riktad nyemission sep 2020

Läs mer

Nyemission maj 2019

Läs mer

Börsintroduktion år 2016

Läs mer

Analytiker

Analytiker har anlitats för att följa bolaget. Avsikten är att öka synligheten för Cereno och göra det möjligt för investerare och intressenter att utveckla en bättre förståelse för verksamheten.

 

BioStock

Status rapport (publicerat 14 juni 2021) >

 

Redeye

Initial coverage report (publicerat 23 aug 2021) >

Bolagssida >

 

Aktiespararna

Bolagssida >

 

Finansiell kalender

6 april 2023

Årsredovisning 2022

17 maj 2023

Delårsrapport Q1 2023

25 augusti 2023

Delårsrapport Q2 2023

17 november 2023

Delårsrapport Q3 2023

22 februari 2024

Delårsrapport Q4 2023

Prenumerera på våra nyheter

Få omedelbara uppdateringar, prenumerera på våra nyheter.