Investera i Cereno

Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas med fokus på att utveckla innovativa, effektiva och säkra behandlingar för sällsynta och vanliga kardiovaskulära sjukdomar med stora medicinska behov. Kardiovaskulär sjukdom är den främsta dödsorsaken i världen och tar livet av nästan dubbelt så många människor som cancer. Det är ett samlingsbegrepp för alla sjukdomar som involverar hjärtat och/eller blodkärlen. En majoritet av de komplikationer som uppstår vid kardiovaskulär sjukdom är orsakade av en blockerande blodpropp i en ven eller artär i kroppen. Väldigt många som drabbas av en blodpropp får som en konsekvens till exempel hjärtinfarkt, sekundär hjärtsvikt, hjärtarytmier, stroke och andra direkta manifestationer av blodproppar i lungor eller perifera kärl.

Cerenos portfölj består av:

  • Läkemedelskandidaten CS1 i Fas II utvecklas som en behandling av sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH).

  • Läkemedelskandidaten CS014 i sen preklinisk fas utvecklas som en behandling för att förebygga trombos (blodpropp).

  • Läkemedelskandidaten CS585 i preklinisk utveckling utvärderas som en behandling inom kardiovaskulär sjukdom.

Cereno Scientifics B-aktier (CRNO B) handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan juni 2023 efter en flytt från Spotlight Stock Market där bolaget varit listat sedan i juni 2016.

Aktiekapitalets utveckling

Överblick

Aktier av serie A berättigar till tio (10) röster per aktie och aktier av serie B berättigar till en (1) röst per aktie. Aktiens kvotvärde uppgår avrundat till 0,10 kr. Samtliga aktier är av ett och samma slag, har lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster.

Uppdaterat: december 2021

ÅrHändelseKvotvärde (SEK)Skillnad i aktierSkillnad i summa (SEK) Totalt antal aktierTotalt aktiekapital (SEK)
2012Nybildning150 00050 00050 00050 000
2012Riktad emission110 60510 60560 60560 605
2016Riktad emission11 2001 20061 80561 805
2016Fondemission10-556 24561 805618 050
2016Aktiesplit 100:10,16 118 6956 180 500618 050
2016Uppdelning A-/B- aktier0,106 180 500
2016Riktad emission0,10 1 420 000 1 420 0007 600 500760 050
2016Riktad emission0,10450 00045 0008 050 500805 050
2016Listningsemission0,102 940 000294 00010 990 5001 099 050
2018Konvertering0,10188 67918 867,9011 179 1791 117 917,90
2018Konvertering0,10444 44444 444,4011 623 6231 162 362,30
2018Konvertering0,10540 54054 054,0012 164 1631 216 416,30
2018Konvertering0,10483 870483 870012 648 0331 264 803,30
2018Konvertering0,10419 35441 935,4013 067 3871 306 738,70
2018Konvertering0,10384 61438 461,4013 452 0011 345 200,10
2018Konvertering0,10269 23026 92313 721 2311 372 123,10
2018Konvertering0,10307 69230 769,2014 028 9231 402 892,30
2018Konvertering0,10333 33333 333,3014 362 2561 436 225,60
2018Konvertering0,10285 71428 571,4014 647 9701 464 797
2019Konvertering0,10533 33353 333,3015 181 3031 518 130,30
2019Konvertering0,10666 66666 666,6015 847 9691 584 796,90
2019Konvertering0,103 333 333333 333,3019 181 3021 918 130,20
2019Företrädesemission0,1019 181 3021 918 130,2038 362 6043 836 260,40
2019Övertilldelningsemission0,101 724 137172 413,7040 086 7414 008 674,10
2019Ersättningsemission0,10132 57113 257,1040 219 3124 021 931,20
2020Riktad emission0,131 600 0003 160 00071 819 3127 181 931,20
2021Nyemission0,1033 442 4703 344 247,00105 261 78210 526 178,20

Utdelning

Cereno Scientific har hittills inte lämnat någon utdelning och bolagets styrelse avser heller inte att föreslå någon utdelning inom de närmsta två åren. Eventuella vinstmedel kommer istället att återinvesteras i Bolagets produktutveckling och affärsutveckling

Största aktieägarna

Emissioner

Våra emissioner

Få tillgång till information om bolagets finansiella dokument relaterade till aktuella eller tidigare emissioner.

Nyemission april 2023

Läs mer

Serie TO1

Läs mer

Serie TO2

Läs mer

Riktad nyemission sep 2020

Läs mer

Nyemission maj 2019

Läs mer

Börsintroduktion år 2016

Läs mer

Analytiker

Edison Investment Research

Analytiker: Soo Romanoff

Finansiella rapporter

Finansiell kalender

22 maj 2023

Delårsrapport Q1 2023

1 juni 2023

Årsstämma

25 augusti 2023

Delårsrapport Q2 2023

17 november 2023

Delårsrapport Q3 2023

22 februari 2024

Delårsrapport Q4 2023

26 mars 2024

Årsredovisning 2023

23 maj 2024

Delårsrapport Q1 2024

16 april 2024

Årsstämma 2024

29 augusti 2024

Delårsrapport Q2 2024

21 november 2024

Delårsrapport Q3 2024

25 februari 2025

Bokslutskommuniké 2024

Prenumerera på våra nyheter

Få omedelbara uppdateringar, prenumerera på våra nyheter.