Kardiovaskulära sjukdomar

Utveckling av nya behandlingar för kardiovaskulära sjukdomar

Kardiovaskulära sjukdomar, även kallade hjärt- och kärlsjukdomar, är den absolut främsta dödsorsaken i världen och tar livet av nästan dubbelt så många människor som cancer. Uppskattningsvis så dog 17,8 miljoner människor av kardiovaskulära sjukdomar år 2017, med en förväntad ökning till 22,2 miljoner människor årligen år 2022. Av dessa dödsfall kan cirka 85% härledas till trombotiska indikationer som hjärtinfarkt och stroke. Det finns både vanliga och sällsynta sjukdomar som räknas till gruppen kardiovaskulära sjukdomar.

Många kardiovaskulära sjukdomar drabbar äldre patienter och påverkar deras livskvalitet negativt, och leder direkt eller indirekt slutligen till en för tidig död. Tyvärr är dagens behandlingsalternativ otillräckliga och den ekonomiska samhällsbördan är hög. I EU uppskattades det att sjukdomsgruppen kostade €210 miljarder årligen medan i USA uppskattades samhällskostnaden till $555 miljarder årligen (år 2017).

Cereno kombinerar en omfattande erfarenhet inom kardiovaskulära sjukdomar med epigenetisk modifiering för att på ett helt nytt sätt utveckla behandlingar för behövande patienter. Målet är att använda epigenetiskt modifierande läkemedel för att förbättra hälsan för patienter med vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar.

Cereno fokuserar på att utveckla nya behandlingar inom kardiovaskulära sjukdomar som kan erbjuda bättre effekt och färre biverkningar jämfört med dagens tillgängliga läkemedel.