Bolagsstämma

Årsstämma 2022

Årsstämman är planerad att hållas den 1 juni 2022 i Göteborg. Dokumentation relevant för stämman kommer att vara tillgänglig på hemsidan senast två veckor innan stämman. Plats för årsstämman kommer att publiceras senast i samband med kallelsen till årsstämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 23 maj, vilket innebär att aktieägare måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Dokument tillgängliga före årsstämman:

Kallelse till årsstämman

Läs här >

Årsredovisning 2021

Ladda ned >

Beslutsförslag

Läs här >

Fullmakt

Läs här >

Dokument tillgängliga efter årsstämman:

Protokoll

Läs här >