Extra bolagsstämma augusti 2019

Den extra bolagsstämman i Cereno Scientific AB (Publ) ägde rum i Göteborgs universitet på Universitetsplatsen 1, Göteborg, den 28 augusti 2019, kl 11.00 CET.

Dokument tillgängliga före mötet:

Dokument

Kallelse

Läs här >

Dokument

Fullmakt till extra bolagsstämma

Läs här >

Dokument

Aktieägares förslag till emission av teckningsoptioner – Operativa styrelseledamöter

Läs här >

Dokument

Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner – Nyckelpersoner

Läs här >

Dokument

Bilaga A – Optionsvillkor Nyckelpersoner

Läs här >

Dokument

Bilaga B – Optionsvillkor Operativa styrelseledamöter

Läs här >

Dokument

Handlingar ABL 14.8

Läs här >

Dokument tillgängliga efter mötet:

Dokument

Protokoll

Läs här >