Bolagsstämma

Extra bolagsstämma

Aktieägarna i Cereno Scientific AB (publ), org.nr 556890-4071 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 12 december 2023 kl. 14.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler på Östra Hamngatan 24 i Göteborg.

Dokument tillgängliga före stämman:

Dokument

Kallelse

Läs här >

Fullmaktsformulär

Läs här >

Villkor för teckningsoptioner av serie 2023/2026:1

Läs här >

Villkor för teckningsoptioner av serie 2023/2026:2

Läs här >

Villkor för teckningsoptioner av serie 2023/2026:3

Läs här >

Villkor för teckningsoptioner av serie 2023/2026:4

Läs här >