Bolagsstämma

Extra bolagsstämma

Aktieägarna i Cereno Scientific kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 november 2023 kl. 11.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler på Östra Hamngatan 24 i Göteborg.

Dokument tillgängliga före stämman:

Dokument

Kallelse

Läs här >

Villkor för teckningsoptioner av serie 2023/2026:3

Läs här >

Villkor för teckningsoptioner av serie 2023/2026:4

Läs här >

Fullmaktsformulär

Läs här >

Revisors yttrande

Läs här >

Styrelsens redogörelse

Läs här >

Dokument tillgängliga efter stämman:

Kommuniké

Läs här >