Extra bolagsstämma september 2020

Den extra bolagsstämman i Cereno Scientific AB (Publ) ägde rum i Göteborgs universitets lokaler på Universitetsplatsen 1, Göteborg, den 29 september 2020, kl 11.00 CET.

Dokument tillgängliga före stämman:

Dokument

Kallelse

Läs här >

Dokument

Fullmakt

Läs här >

Document tillgängliga efter stämman:

Dokument

Kommuniké

Läs här > 

Dokument

Protokoll

Läs här >