Integritetspolicy

Last updated: 28 sep, 2020

Informations- insamling

About our privacy policy:

Denna sekretesspolicy beskriver våra policyer och procedurer för insamling, användning och avslöjande av din information när du använder tjänsten och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Det finns ett flertal sätt dina uppgifter kan hamna hos oss. Att du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller att du valt att anmäla dig till något av våra event. Vilken information vi samlar in beror alltså på vad du gör.

Prenumeration av nyhetsbrev
Vi sparar undan e-post.

Eventinbokning
Vi sparar undan namn, e-post samt telefon.

Varför behöver vi dessa uppgifter?
Ändamålet med den personuppgiftsbehandling som Cereno Scientific utför är att hålla aktieägare och intressenter informerade om bolaget, dess verksamhet och direkt marknadsföring i samband med eventuella emissionserbjudanden från bolaget. Om du är aktieägare i Cereno Scientific kan vi även behöva hämta in telefonnummer samt adressuppgifter från tredje part via offentliga register. Detta för att vi skall kunna hålla dig informerad om Cereno Scientific samt delge information kring eventuella erbjudande från bolaget.

Data

Varför samlar vi in ​​dina uppgifter?

Syftet med behandlingen av personuppgifter som utförs av Cereno Scientific är att hålla aktieägare och intressenter informerade om företaget, dess aktiviteter och direktmarknadsföring i samband med eventuella erbjudanden från företaget. Om du är aktieägare i Cereno Scientific kan vi också behöva samla in telefonnummer och information från tredje part via offentliga register. Detta för att vi ska hålla dig informerad om Cereno Scientific och för att ge information om alla erbjudanden från företaget.

Personal data

Samla in och använda dina personuppgifter

När ni använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personlig identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligen kan identifierbar information inkludera, men är inte begränsad till:

  • E-postadress
  • Förnamn och efternamn
  • Telefonnummer
  • Adress, provins, postnummer och stad
  • Användningsdata

Ändamål med behandlingen

  • För hantering av prenumerationer av nyhetsbrev
  • För utskick av erbjudanden och marknadsföring relaterade till Cereno Scientific
  • För att kunna hantera ditt eventuella deltagande i event

Berättigat intresse

Berättigat intresse innebär att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse. Utan dina uppgifter kan vi inte skicka dig ditt nyhetsbrev, boka in dig på eventet eller tillgodose dig med uppdaterad information om bolaget, verksamheten samt nyheter.

Delning av personuppgifter

Cereno Scientific säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar naturligtvis inte ut dina personuppgifter till vem som helst. Det finns dock fall där vi kan komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter.

Leverantörer av tryck och distribution

Vi kan komma att dela uppgifter om dig med leverantörer som tillhandahåller tryck och distribution.

Behandling av dina personuppgifter

Cereno Scientific behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de få fall som personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att våra leverantörer lever upp till samma säkerhets- och skyddsnivå som tillämpas i EU/EES.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras av Cereno Scientific så länge det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Cereno Scientific gallrar registrerade personuppgifter regelbundet och vidtar också rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och korrekta.

Rättigheter

Dina rättigheter

Rätt att bli raderad – Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade.

Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktig information om dig själv korrigerad.

Rätt till dataportabilitet – Du ha rätt att begära ut dina uppgifter i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dom hos ett annat företag.

Kontakta info@cerenoscientific.se om du har frågor eller om du vill använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter.

Kontakta info@cerenoscientific.com om du har frågor eller om du vill använda någon av dina rättigheter relaterade till hantering av personuppgifter.

Klagomål

Om du har klagomål

Om du har klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till Datainspektionen. Datainspektionen är den tillsynsmyndighet i Sverige som ansvarar för uppföljning och tillsyn av oss och andra bolag som hanterar personuppgifter på den svenska marknaden.

Contact us

Kontaktuppgifter:

Sverige: Datainspektionen
Telefon: +46 (0)8-657 61 00
E-mail: datainspektionen@datainspektionen.se

Email: info@cerenoscientific.com
Telefonnummer: +46 (0)768 66 77 87

Ytterligare frågor kan ställas direkt till Cerenos ledningsgrupp på info@cerenoscientific.com.