Den nya IP-receptoragonisten CS585

Läkemedelskandidaten CS585 är en oral, potent och selektiv prostacyklinreceptoragonist som har visat potential att markant kunna förbättra sjukdomsmekanismer relevanta för kardiovaskulära sjukdomar. Samtidigt som CS585 ännu inte tilldelats en specifik indikation för klinisk utveckling, indikerar prekliniska data att det potentiellt kan användas inom indikationer som Pulmonell Hypertension och trombosprevention utan ökad risk för blödning.

Prekliniska data påvisar att CS585 erbjuder ett nytt alternativ för att stimulera prostacyklin (IP)-receptorn för att minska blodplättsreaktivitet och kan representera det första möjliga alternativet för primär hämning av trombos med en minskad risk för blödning genom aktivering av IP-receptorn på blodplättar. De prekliniska resultaten med CS585, inklusive en direkt jämförelse av CS585 med de FDA-godkända IP- receptoragonisterna selexipag och iloprost, indikerar en fördelaktig profil för att hämma blodplättsaktivering och blodproppsbildning. CS585 visade sig också vara mer selektiv och ha mer långvarig effekt än de för närvarande tillgängliga IP-receptoragonisterna. CS585 visar även en långvarig verkan hos möss i förmågan att hämma blodplättsaktivering genom flera administreringssätt, inklusive oral administration.

Det finns en tilltagande mängd dokumentation kring läkemedelskandidaten CS585 som stöder att den har gynnsam tolerans och effektivitet i prekliniska studier. Nyligen publicerades initiala prekliniska data i den högt rankade vetenskapliga tidskriften Blood som visar att läkemedelskandidaten CS585 är en mycket potent och selektiv substans som kan ges både oralt och intravenöst och förhindrar trombos i upp till 48 timmar efter dos utan att öka risken för blödning. Efter publiceringen belyste en kommentar i Blood och i Blood Podcast att CS585 kan markera en betydande milstolpe för att förbättra anti-trombotiska behandlingsstrategier utan att orsaka blödning.

Ett licensavtal för läkemedelskandidaten CS585 med University of Michigan ger Cereno exklusiva rättigheter till CS585 för vidare utveckling och kommersialisering av CS585.