Prekliniska program

Prekliniska program

CS585

Det prekliniska programmet CS585 beskrivs som liten molekyler (small molecule), analog till den endogena metaboliten 12-HETrE. Det är en stabil, selektiv och potent IP (prostacyklin) receptoragonist som, i initiala in vivo-djurmodeller, har demonstrerat potential att markant kunna förbättra mekanismer relevanta för utvalda kardiovaskulära sjukdomar.

CS585 genomgår nu ett prekliniskt utvecklingsprogram genom ett forskningssamarbete med University of Michigan.

CS014

Det prekliniska programmet CS014 utvecklas för behandling av kardiovaskulära sjukdomar och är HDAC-hämmare med egenskaper av epigenetisk modulering. Ett prekliniskt utvecklingsprogram genomförs nu med CS014 i samarbete med University of Michigan.

CS014 förvärvades från Emeriti Bio i mars 2019 och har sedan dess utvecklats i ett samarbete mellan Cereno och Emeriti Bio.