Cereno Insights Series: Kliniska studier i PAH med Dr Raymond Benza

03 maj 2023

Video

Professor Raymond Benza, huvudansvarig prövare för Cerenos CS1 studie, talar mer på djupet om kliniska studier i PAH. I synnerhet talar han kring följande frågor:

  • Finns det några särskilda utmaningar i design av kliniska prövningar för att studera behandlingar för PAH?
  • Vilka är nyckelaspekterna i en optimerad PAH-studie design?
  • Kan du utveckla det optimala valet av primära och sekundära effektmått och hur detta har utvecklats under de senaste 5 till 10 åren?
  • Traditionellt har PH-terapier utvärderats i försök jämfört med placebo. Tror du att framtida studier mer sannolikt skulle vara head-to-head studier?

Engelska undertexter är tillgängliga. (Inspelar på ESC kongressen i augusti 2022).

Se här >