Cereno Insights Series: PAH och CardioMEMS med Phil Adamson, Abbott

17 maj 2023

Video

Philip B. Adamson, CMO, Heart Failure Division, Divisional Vice President på Abbott, USA talar om det unika samarbetet med Cereno Scientific för användning av CardioMEMS i en fas II-studie i den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). I synnerhet talar han kring följande frågor:

*Vad uppfattar du som de verkliga behoven för PAH-patienter?
*Vilken roll spelar CardioMEMS vid övervakning av blodtrycket i lungorna?
*Hur utvecklades den banbrytande tekniken bakom CardioMEMS?
*Vad är den primära användningen av CardioMEMS och hur kan det tillföra mervärde för patienter med PAH?
*Abbott och Cereno Scientific samarbetar i den innovativa fas II-studien av CS1 hos patienter med PAH. Hur kom detta samarbete till?
*När det gäller CardioMEMS, vad har du för förhoppningar om fas II-studien av CS1 hos patienter med PAH?
*Vilka är de viktigaste behandlingsutmaningarna för PAH-patienter under de kommande tio åren?

Engelska undertexter är tillgängliga. (Inspelar på ESC kongressen i augusti 2022).

Se här >