ESC2023: Prof. Holinstat presenterar prekliniska data på CS014

26 aug 2023

Video

Poster titel: HDAC inhibitor CS014 inhibits platelet activity, small and large vessel thrombosis while maintaining haemostasis in a dose-dependent manner. 

Se här >

Inspelat den 25 augusti 2023. Endast avsett för investerare.