ESC2023: Prof. Holinstat presenterar prekliniska data på CS585

26 aug 2023

Video

Poster titel: Superiority of CS585 as a selective prostacyclin receptor agonist in prevention of thrombosis.

Se här >

Inspelat den 25 augusti 2023. Endast avsett för investerare.