Insights Series S2E1: Prof. Benza om övertygande patientfallsstudiedata från Fas II-studien av CS1 i PAH

22 sep 2023

Video

Raymond L. Benza, System Director of Pulmonary Hypertension vid Mount Sinai Icahn School of Medicine, New York City, huvudansvarigprövare av Fas II-studien med CS1, och medlem i Cerenos vetenskapliga råd., talar om de övertygande patientfallsstudiedata från FAs II-studien av CS1 i PAH. 

Se här >

Engelska undertexter finns.

Detta är avsnitt 1 av säsong 2 i Insights-serien vilken spelades in under ESC-kongressen i augusti 2023.