Insights Series S2E5: Phil Adamson, Abbott, om precisionsmedicin i PAH med CardioMEMS™

01 nov 2023

Video

Phil B. Adamson, MD, MSc Divisional Vice President och Chief Medical Officer of the Heart Failure Division, Abbott, och samarbetspartner i Fas II-studien med CS1, om användningen av Abbotts banbryatnde CardioMEMS™ och den framtida potentialen inom precisionsmedicin för sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH).

Se här >

Videon är på engelska och engelska undertexter finns.

Detta är avsnitt 5 av säsong 2 i Insights-serien vilken spelades in under ESC-kongressen i augusti 2023.