Insights Series S2E8: Prof Benza om framtiden med innovativ design av PAH-studier

25 jan 2024

Video

Prof. Raymond L. Benza, Chief of Pulmonary Hypertension vid Mount Sinai Health System, New York City, huvudansvarigprövare av Fas II-studien med CS1, och medlem i Cerenos vetenskapliga råd, talar om framtiden med innovativ design i studier av pulmonell arteriell hypertension (PAH).

Se här >

Engelsk text är tillgängligt.

Denna video är avsnitt 8 i säsong 2 av Insights-series och spelades in under ESC-kongressen i augusti 2023.