Insights Series S3 E6: Dr. Raymond Benza om framtiden inom behandling av pulmonell arteriell hypertension (PAH)

27 feb 2024

Video

Dr. Raymond Benza, System Director of Pulmonary Hypertension vid Mount Sinai Icahn School of Medicine, New York City, huvudprövare i Fas II-studien vid CS1 och medlem av Cereno Scientifics vetenskapliga råd, om framtiden inom behandling av pulmonell arteriell hypertension (PAH) inklusive varför histondeacetylashämning (HDACi) är ett viktigt mål för nya terapier, varför CS1 representerar ett alternativt tillvägagångssätt för behandling av PAH med flera verkningssätt samt hur CS1 kan påverka framtidens behandling av PAH både när det gäller kliniska och funktionella resultat.

Se här.