Vd-intervju i samband med bokslutskommuniké 2021

10 feb 2022

Intervju

Vd Sten R. Sörensen på BioStock

Cereno Scientifics VD Sten R. Sörensen intervjuas hos BioStock i samband med publiceringen av bokslutskommunikén 2021.

Se intervjun här >