Vd-intervju i samband med bokslutskommuniké 2022

22 feb 2023

Intervju

VD Sten R. Sörensen på BioStock

Cereno Scientific vd Sten R. Sörensen intervjuas av BioStock i samband med publikationen av bokslutskommunikén för 2022.

Se intervju >