Bolagsstämmor

Årsstämma 2024

Den 16 april 2024 hålls årsstämman för Cereno Scientific AB (publ) i MAQS Advokatbyrås lokaler på Östra Hamngatan 24 i Göteborg.

Dokument tillgängliga före årsstämman:

Dokument tillgängliga efter årsstämman: