Extra bolagsstämma maj 2019

Den extra bolagsstämman i Cereno Scientific AB (Publ) ägde rum i GU Ventures, Erik Dahlbergsgatan 11 A, våning 2, Göteborg, den 15 maj 2019, klockan 13.00 CET.

Dokument tillgängliga före stämman:

Dokument

Kallelse

Läs här >

Dokument

Styrelsens förslag till bemyndigande

Läs här >

Dokument

Styrelsens förslag till nyemission

Läs här >

Dokument

Styrelsens yttrande enligt 13.6 aktiebolagslagen

Läs här >

Dokument

Styrelsens förslag till bemyndigande

Läs här >

Dokument

Årsredovisning 2017

Läs här >

Dokument tillgängliga efter mötet:

Dokument

Protokoll

Läs här >

Dokument

Ny bolagsordning antagen på stämman

Läs här >